Nová zelená úsporám light - novinky pro rok 2024

08.01.2024

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR v lednu 2024 znovu otevírá program Nová zelená úsporám light.

Rozšíření okruhu žadatelů

Od ledna 2024 mohou o dotaci žádat nově i rodiny pobírající přídavky na děti.

Zpřesnění podmínek pro ohřev vody

Pro solární systémy na ohřev vody byla stanovena nová pravidla, která mají zajistit kvalitnější realizaci a ochranu zranitelných skupin před neseriózními firmami.

  • Instalace solárního systému s novým bojlerem je podmíněna dotací ve výši 90 000 Kč.
  • Instalace solárního systému bez nového bojleru je podmíněna dotací ve výši 60 000 Kč.
  • Vždy je povinná ochrana proti opaření.

Další změnou je navýšení minimálního instalovaného výkonu fotovoltaických systémů pro ohřev vody na 2 kWp. Systém musí také disponovat automatickým přepnutím na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu a musí být přizpůsoben tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody.

Databáze ověřených poradců

Kvůli obavám z nekalých praktik ze strany některých firem, které se zaměřují na dotace z programu Nová zelená úsporám, Státní fond životního prostředí ČR zřídil databázi ověřených poradců.

Každý poradce, který se chce zaregistrovat do databáze, musí projít proškolením a získat identifikační průkaz. Žadatelé o dotaci si tak mohou snadno ověřit, zda se na ně obrací ověřený poradce.

Základní doporučení pro žadatele

  • Pokud máte pochyby, zda poradce, který vás oslovil, je zástupcem MAS nebo EKIS, může si tuto skutečnost jednoduše ověřit v seznamu poradců na webu Nová zelená úsporám.
  • Před podpisem smlouvy si vždy důkladně prostudujte její obsah.
  • Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na poradce nebo na Státní fond životního prostředí ČR.

Přihlášku o dotaci je možné podat od 17. ledna 2024. Alokace nové výzvy je 3 miliardy korun. (Nové podmínky budou oficiálně zveřejněny 17. ledna 2024)