Energetický management Loxone

Chytré řízení
fotovoltaické elektrárny s Loxone

Loxone propojuje všechny prvky v inteligentní budově. Díky svým mnoha otevřeným rozhraním je systém neuvěřitelně flexibilní. To vytváří jedinečnou a komplexní energetickou správu, která otevírá široké možnosti pro úsporu energie.

Využitím Loxone je monitorování energie provedeno efektivním způsobem, který umožňuje přehledné zobrazení všech údajů týkajících se výroby, řízení, skladování, spotřeby a dalších klíčových aspektů energetického managementu.

Díky Loxone je možné inteligentně ovládat všechny spotřebiče. Systém Loxone řídí distribuci energie na základě různých faktorů, jako je úroveň výroby energie, poptávka, priority zařízení, přítomnost členů domácnosti, předpověď počasí a mnoho dalších proměnných.

S inteligentním řízením energie je dosaženo snížení nákladů na energii, snížení emisí CO2 a zároveň poskytuje vyšší komfort pro uživatele.

Co je to energetický management?

Energetický management představuje kombinaci opatření zaměřených na dosažení požadovaného výkonu s minimální spotřebou energie. Jeho hlavním cílem je zvýšení energetické účinnosti a udržitelné snížení spotřeby energie, ať už v domácnostech nebo v podnicích. Centrálním prvkem energetického managementu je optimální využití vlastní energie, často získané z fotovoltaických systémů. Inteligentní systémy pro řízení energie jsou v tomto směru velmi efektivním pomocníkem při dosahování tohoto cíle.

Proč je energetický management důležitý?

Díky efektivnímu a komplexnímu energetickému managementu se může významně přispět k ochraně životního prostředí a klimatu prostřednictvím využívání potenciálu úspory energie. Tímto přístupem není ovlivněno pouze životní prostředí, ale také se dosahuje vyšší úrovně energetické účinnosti, což vede ke značnému snížení nákladů na energii jako celku.

Výroba energie

Připojte fotovoltaický systém k inteligentní budově a začněte efektivně využívat elektřinu vyrobenou ve vlastním provozu. S pomocí inteligentního elektroměru energie systému Loxone může být sledována aktuální spotřeba elektřiny a úroveň její výroby. Podrobná statistika je snadno dostupná prostřednictvím aplikace Loxone, kterou lze kdykoli zkontrolovat.

Energetický management

Pokud je k dispozici nadbytek energie, systém Loxone automaticky aktivuje až 12 zařízení místo dodávání energie zpět do sítě. Uživatel má také možnost nastavit časové plánování pro vypnutí konkrétních spotřebičů, například pračky. Kromě toho je možné nastavit, jak dlouho má některý spotřebič, jako například bojler, plnit svou funkci, i když sluneční energie nestačí.

Dobití energie

Využijte elektrickou energii, kterou jste vyrobili sami pomocí fotovoltaiky, k nabíjení vašeho elektromobilu. S Loxone můžete nastavit požadovaný nabíjecí proud, spustit nebo pozastavit proces nabíjení a vybrat pevné časy nabíjení, abyste mohli využít výhod nočního tarifu.

Ochrana před přetížením

Loxone neustále sleduje aktuální zatížení budovy. V případě překročení maximálního povoleného výkonu spolehlivě chrání přípojku budovy před přetížením a "spadnutím" jističů. V takovém případě Loxone automaticky odpojí a zablokuje některé spotřebiče na základě jejich priority. Tím je zajištěna bezpečná a stabilní provoz budovy.

Neefektivnímu plýtvání je konec. Loxone hlídá spotřebu energií za vás a včas vás upozorní na případný problém.

Standby
Killer

Inteligentní domácnost sama odpojí od sítě žrouty energie v podobě zařízení ve stand-by režimu (TV, Hi-Fi, video apod.). Například když opustíte dům nebo jdete spát.

Režim
nepřítomnosti

Když nikdo není doma, domácnost se sama přepne do úsporného režimu. Sníží požadovanou teplotu či vypne světla a spotřebiče

Příležitost
pro úspory

Podívejte se na statistiky kdykoli a kdekoli v mobilu či tabletu. Okamžitě vidíte, kde a kdy se spotřebuje nejvíc energie.

Vytápění a
chlazení

Největší úspory se skrývají v efektivním využívaní přírodních zdrojů. Sluneční záření může být v zimě skvělým sluhou a v létě zlým pánem. To druhé s Loxone naštěstí neplatí.

Notifikace
v aplikaci

Nechali jste otevřené dveře nebo okno? Loxone vás upozorní notifikací či hlasem z reproduktorů. Proč topit zbytečně?

Monitorování energie

Informace o domácí produkci energie, správě sítě, stavu nabití baterií, spotřebě a mnoho dalšího jsou v systému Loxone vizualizovány na energetickém monitoru. Tato relevantní data o inteligentním systému energetického managementu jsou kdykoli a odkudkoli dostupná. Díky individuálním a podrobným statistikám získáte užitečné informace, které vám pomohou odhalit další potenciál úspor energie a optimalizovat energetickou účinnost.

V případě zájmu o bližší informace a možnostech využití systému Loxone pro stávající o nově uvažovanou instalaci fotovoltaické elektrárny nás neváhejte kontaktovat.