Recyklace solárních panelů FVE

Co dělat s fotovoltaickými panely, až doslouží?

Od roku 2015 se materiálové využití vysloužilých FV panelů stalo směrnicí EU 2012/19/EU zákonem povinným. Nařízení vyžaduje zajistit při zpracování solárních panelů 70 % recyklaci a 80 % využití. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.

Sesterská společnost Maxori s.r.o. je dovozcem fotovoltaických systémů a komponentů pro fotovoltaiku. Aktivně přispívá k recyklaci a správnému nakládání s odpady. S ohledem na platné zákony a předpisy v oblasti odpadového hospodářství splňuje povinnost platit recyklační příspěvek za naše produkty.