Legislativa FVE

Licence na provozování solární elektrárny

Fotovoltaická elektrárna (FVE) je právně definována jako výrobna elektrické energie. Pokud se rozhodnete připojit FVE k distribuční síti, musíte získat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERU) a stát se tak podnikatelem v energetickém sektoru. Tato licence je obdobou živnostenského listu, který vám umožňuje provozovat podnikání v souladu s platnými energetickými zákony. Kromě energetického zákona existuje mnoho dalších předpisů (zákonů a vyhlášek), které regulují provozování solárních elektráren. Některé z těchto předpisů najdete v následujícím seznamu.

Základní legislativní rámec provozování solárních elektráren:

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Zákon č. 262/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Zákon č. 278/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb