Novinky v dotacích pro domácnosti - NZÚ od září

30.08.2023

Dotační program Nová zelená úsporám je jednou z nejdůležitějších podpor pro energetické úspory v České republice. V září 2023 se program dočká významných změn, které mají za cíl zjednodušit a zpřístupnit ho širšímu spektru žadatelů.

Nový dotační titul Oprav dům po babičce

Nejvýznamnější změnou je nový dotační titul Oprav dům po babičce. Tento titul je určen pro vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů, které jsou ve špatném stavu a potřebují komplexní renovaci. Dotace může pokrýt až 100 % nákladů na zateplení, výměnu zdroje tepla, instalaci solárních panelů a další úsporná opatření.

Podmínkou pro získání dotace je, aby dům po renovaci dosáhl energetické třídy B. Další podmínkou je, aby dům byl trvale obydlený a aby vlastník domu zůstal v jeho vlastnictví po dobu 10 let.

Bonus pro nízkopříjmové domácnosti

Další změnou je zavedení bonusu pro nízkopříjmové domácnosti. Tento bonus může získat společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo, které se dohodne na renovaci bytového domu. Bonus může pokrýt až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost, která v daném domě bydlí.

Větší podpora zateplení

Výše podpory na zateplení se zvýší o 30 procent. To znamená, že na metr čtvereční zateplení lze získat až 1 300 korun u rodinných domů a 1 400 korun u bytových domů.

Možnost výměny starého plynového kotle za tepelné čerpadlo

Nově bude možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle za tepelné čerpadlo. Podmínkou je, aby plynový kotel byl starší dvaceti let a dům musel být dostatečně zateplen, respektive dosahovat minimálně úrovně D, co se týče energetické náročnosti budovy.

Snížení administrativní zátěže

Žadatelé o dotaci budou mít od září 2023 méně administrativní práce. Nebude nutné dokládat faktury a projektovou dokumentaci u fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel. U zateplení bude stačit předložit výkresy půdorysů a řezů a čísla průkazů energetické náročnosti budovy.

Další změny

Mezi další změny patří:

  • Možnost žádat o dotaci na individuálně stavěná kamna ve výši 45 tisíc korun.
  • Omezení výběru barvy fasády při zateplování na vzorník zveřejněný na stránkách Státního fondu životního prostředí.
  • Zpřísnění podmínek pro novostavby, které budou podporovány jen s velmi nízkou energetickou náročností a s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Dopady změn na domácnosti a firmy

Nové změny v dotačním programu Nová zelená úsporám mají potenciál výrazně podpořit energetické úspory v České republice. Nový dotační titul Oprav dům po babičce může pomoci tisícům rodin s modernizací jejich domů. Bonus pro nízkopříjmové domácnosti zase může motivovat SVJ k renovaci bytových domů. Zvýšení podpory zateplení a možnost výměny starého plynového kotle za tepelné čerpadlo mohou pomoci domácnostem snížit náklady na energie.

Podle odhadů Státního fondu životního prostředí by mohlo být díky novým změnám v programu Nová zelená úsporám v následujících letech realizováno až 300 tisíc úsporných opatření. To by mohlo vést k úspoře až 3 miliardy megawatthodin energie a snížení emisí skleníkových plynů o 1,5 milionu tun.